Městská knihovna Antonína Marka Turnov

Výročí narození profesora Josefa Pekaře

Výročí 150 let od narození profesora Josefa Pekaře si celá odborná veřejnost historiků připomíná celý tento rok. Tak jako jiné akce a výročí byla i tato poznamenána řadou omezení. Ale nakonec se sobotní celodenní program pro širokou veřejnost uskuteční...

Pohádkové podvečery v knihovně pokračují

První Pohádkový podvečer od března tohoto roku se pro rodiče s dětmi uskutečnil 22. září odpoledne. Barevná pohádka v podání divadla Rolnička se hrála přímo pod Pohádkovníkem, pohádkovým stromem, který byl jako první strom věnovaný Noci s Andersenem, zasazen...

Druhé a další čtení

V rámci projektu Druhé a další čtení budeme v tomto školním roce opět pokračovat. Záleží na celkové situaci a všech mimořádných opatřeních, která se mění opravdu skokově ze dne na den. Zahajujeme tím, že začneme s druhými ročníky základních...

Přehlídka vypravěčů zrušena

Vzhledem k mimořádným opatřením a celkové situaci ve školách rušíme přesunuté místní kolo 17. ročníku přehlídky vypravěčů Čteme všichni, vypráví jen někdo. Tento ročník proběhne nenápadně jen ve třídách, bez poroty a společného setkání. Pro tento kalendářní rok je...

Pohádkové babičky ve školce

V novém školním roce se v měsíci září opět konají čtení s pohádkovými babičkami v mateřských  školách  28. října a Zborovská Turnov. Děti se už na babičky opravdu těšily a po pohádce se jim krásně spinká v odpoledním čase....

Cestování do Himalájí a Tibetu

První pořady po prázdninách pro seniory v rámci projektu Aktivně ve stáří jsou opět poznamenány mimořádnými opatřeními, nicméně se konají. Ve středu 16. září se uskutečnila první cestopisná přednáška cestovatelky a fotografky Pavly Bičíkové, kterou jsme si přáli uskutečnit...

Biblioterapie v měsíci září

Podařilo se nám za přísných opatření uskutečnit pořad s prvky biblioterapie nad knihou Ptáci Českého ráje a zároveň také setkání s autorem  knihy RNDr. Zdeňkem Mrkáčkem. Pacienti z oddělení následné péče KNL, nemocnice Turnov se živě zajímali o jednotlivé...

Čtenářský klub Turnovský Granátek

Čtenářský klub Turnovský Granátek, který pracuje při naší knihovně zahájil 15. září nový školní rok. Stále ještě máme volná místa a proto nabízíme tuto naši aktivitu rodičům a dětem. Stále se můžete přihlásit. Scházíme se každé úterý odpoledne od...

Antonín Marek – zakladatel knihovny

Slavným provoláním pánům vlastencům města Turnova dal páter Antonín Marek podnět k založení knihovny v Turnově. Stalo se tak před 200 lety v roce 1820. Tato významná osobnost doby národního obrození, kněz,překladatel, jazykovědec, básník a zakladatel vědeckého názvosloví  dal...