Služby handicapovaným

Terénní půjčování knih seniorům

Jste-li plnoletý imobilní a nemůžete navštěvovat knihovnu osobně, můžete využít našich služeb prostřednictvím Terénní pečovatelské služby, jejímž klientům dodáváme požadované výpůjčky domů. V tom případě kontaktujte oddělení pro dospělé.

Nebo může osobní kontakt s námi zajistit Vámi zplnomocněná plnoletá osoba, která se písemným prohlášením zaváže k dodržování pravidel takto realizovaného půjčování. V tomto případě postupujte dle následujícího postupu:

  1. Přečtěte si Vy i Váš zástupce knihovní řád a ceník.
  2. Máte-li možnost, vyplňte a vytiskněte plnou moc a prohlášení, nebo pro ně pošlete Vašeho zástupce k nám do knihovny. Přihlášku si můžete vyzvednout v knihovně.
  3. Vyberte si v našem ON-LINE katalogu co si při 1. návštěvě prostřednictvím Vašeho zástupce půjčíte.
  4. Vyplněnou přihlášku, plnou moc s prohlášením podepíšete. Toto spolu s Vaším občanským průkazem a obnosem na úhradu registrace k nám přinese Váš zástupce.
  5. Uplatňujete-li při registraci slevu, doložte potvrzení o studiu, platný studentský průkaz (jste-li studující do 26 let), případně průkaz ZTP či ZTP/P (jste-li jeho držitelem).
  6. Obdržíte čtenářský průkaz (na hlavní budově na počkání, na pobočkách při další návštěvě), stáváte se čtenářem, můžete využívat všechny naše služby.

Půjčování zvukových knih

Zrakově a zdravotně postiženým (tedy i seniorům), kteří čtou jen obtížně, anebo nemohou vůbec číst tištěné texty, půjčujeme zvukové knihy (ZK). Jedná se o kompletně načtené knižní tituly dříve nahrávané na magnetofonové kazety (MC), dnes na kompaktní disky (CD) ve formátu MP3. Zvukové knihy uložíme i na přenosné paměťové médium či přímo do MP3 přehrávače uživatele. Knihy načítají herci. Producentem je Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana v Praze.

Zvukové knihy půjčujeme bezplatně, na dobu 3 měsíců s maximálním prodloužením na 6 měsíců, nejvýše v počtu 10 titulů. Nabízíme možnost bezplatné půlroční zápůjčky radiomagnetofonů s CD a MP3 přehrávačem. Z důvodů ochrany autorských práv půjčujeme zvukové knihy uživatelům, kteří předloží doklad prokazující odpovídající zdravotní či zrakové postižení (lékařská zpráva, členství v některé organizaci zdravotně postižených apod.), registrují se a podepíší Prohlášení uživatele služeb zvukové knihovny.

Další služby

  • poskytujeme ozvučený počítač s přístupem k internetu, TV  lupu.
  • poskytujeme zázemí poradenskému centru nevidomých a zrakově postižených ve spolupráci se SONS Jablonec nad Nisou a Tyflocentrem Liberec