Městská knihovna Antonína Marka Turnov

Poetika a Měsíc poezie v Turnově

Do celostátního festivalu Měsíc poezie na motto „Otevřete oči“ se tradičně zapojilo také město Turnov. Vedle pořadů poezie pro turnovské školy se poprvé konala na toto téma i biblioterapie pro pacienty Oddělení následné péče Nemocnice Turnov. Pořad hudebně doprovodil...

Výtvarné tvůrčí dílny v knihovně

Rokem 2019 naplníme úctyhodné číslo konání tvůrčích výtvarných dílen pro rodiny s dětmi v rámci volnočasových aktivit naší knihovny. Konají se od roku 1993, tedy plných 26 let. A stále jsou velmi oblíbené a navštěvované. Knihovna byla na území...

Recitační soutěž Poetika 2019

Již zítra ve čtvrtek 14. listopadu 2019 od 9:00 hodin proběhne v městském divadle  recitační soutěž Poetika. Opět se odborné porotě představí nejlepší recitátoři a autoři vlastních textů v pěti kategoriích od 6 do 25 let. Poetika vstupuje do...

Kalendář akcí na prosinec

Čas neuvěřitelně rychle běží a máme tu poslední měsíc roku 2019. Dovolujeme si nabídnout všem našim čtenářům, návštěvníkům a příznivcům program akcí na prosinec. Těšíme se na všechny s přáním pokojného Adventu.

Večer Na Sboře – Vzpomínky Jana Šolce

Autorský večer PhDr. Jana Šolce, pedagoga, politika, mluvčího Občanského fóra 89, poradce prezidenta Václava Havla a uznávaného demokrata se uskutečnil 12. listopadu v předvečer oslav sametové revoluce roku 1989. Kniha Žít v Liberci Vzpomínky, která mapuje nejen autorovo dětství,...

Odborná komise vybrala studii pro knihovnu

V pondělí 11. 11. 2019 zasedla odborná komise pro posouzení návrhů na výstavbu nové hlavní budovy pro turnovskou městskou knihovnu ve Skálově ulici. Komise se sešla v počtu třinácti osob (plný počet komise je čtrnáct osob – jedna členka...

Výročí sametové revoluce

V listopadu uplyne 30. výročí od sametové revoluci (1989-2019). Proto jsme se v knihovně rozhodli, že uspořádáme několik akcí, které se k tomuto výročí budou vázat, některé však jen okrajově.   Večer Na Sboře – 12. listopadu nabídne besedu...

Posuzujeme studie na novou budovu knihovny

Tuto středu (tedy 30. října 2019 od 17:00 hodin) proběhla v prostorách naší knihovní pobočky na vlakovém nádraží v Turnově II veřejná prezentace tří návrhů na stavbu nové hlavní budovy knihovny u letního kina ve Skálově ulici.   Návrhy...

Inspirativní dílna KDK

Setkání členů Klubu dětských knihoven Libereckého kraje se uskuteční v úterý 5. listopadu 2019 od 9:00 hodin  v prostorách dětského oddělení naší knihovny. Inspirace navzájem,  nové projekty čtenářské gramotnosti, projekt Kde končí svět a další informace pro rok 2020.  ...