Kultura a vzdělávání

Pořady pro školy i školky

V knihovně pořádáme spousty akcí pro školy a školky, od hodin výchovy ke čtenářství a výtvarné dílny po besedy se slavnými osobnostmi. Nabídka mimořádných služeb knihovny pro školy a skupiny dětí je k dispozici po kliknutí zde. Nabídka je určena především rodinám s dětmi, mateřským školám, základním školám (od první do deváté třídy), víceletým gymnáziím (nižší stupeň). Cílem našich pořadů a programů není zahltit děti informacemi a fakty. Pořady jsou založené na interakci a dialogu, používají se metody dramatické výchovy, tvůrčího psaní, výtvarné technikapod. Témata nabídky zahrnují nejrůznější oblasti a rozšiřují žákům kulturní a společenské znalosti. Hlavním smyslem pořadů je něco se dozvědět a poté poznatky vyzkoušet a přenést do praxe.

Přivítáme další spolupráci s pedagogy, protože svou třídu znají nejlépe. Pořady se dají přizpůsobit potřebám konkrétní třídy. S dostatečným předstihem je možné objednat si besedu i na jiná témata, než která jsou uvedena v nabídce.

Všechny pořady v naší nabídce jsou vytvořeny na základě Rámcově vzdělávacích programů pro předškolní, základní i střední vzdělávání tzv. RVP MŠMT ČR, nově upraveného dne 1. 9. 2013. Dále reagujeme i na další výukové programy a projekty škol, jako je Škola pro život a RVP pro speciální školu.

Turnovský Granátek

Turnovský Granátek je literárně-dramatický kroužek pro děti od 6 do 15 let, schází se každé úterý od 14 hodin v dětském oddělení knihovny.

Pořady pro seniory

V rámci projektu Aktivně proti stáří a Klubu aktivních seniorů pořádáme spousty akcí různorodých témat i pro seniory a obyvatele penzionů pro seniory.

Jedná se především o penzion Výšinka, penzion Žižkova a DD Pohoda.

Virtuální univerzita třetího věku

Virtuální Univerzita třetího věku (dále jen VU3V) je určena především pro vzdělávání seniorů v regionech, kteří se z různých důvodů nemohou zúčastňovat prezenční formy Univerzity třetího věku přímo na univerzitách a vysokých školách.

Nové webové stránky našeho konzultačního střediska naleznete zde: http://vu3vturnov.webnode.cz

Aktuálně z konzultačního střediska VU3V v Turnově

Nový semestr zahajujeme v úterý 27.9. od 9:30 v sálku knihovny. Na výběr jsou 2 studijní témata „Hudební nástroje“ či „Historie a současnost české myslivosti“. Přidat se může každý senior (statut seniora, invalidní důchodce nebo nad 50 let). Studium není limitováno předchozím dosaženým vzděláním, ani se na studenty nekladou žádné náročné požadavky. Cílem výuky je dozvědět se něco nového o zajímavých tématech, možná poznat i nové přátele.

Vzhledem k tomu, že přihlášky ke studiu je možné podávat do druhé přednášky, může se každý přijít na první přednášku nezávazně podívat.

VU3V jsme zahájili u nás v knihovně v říjnu 2012. Studium má mezi seniory kladný ohlas. Běžné přednášky občas doplníme tematicky laděnou besedou, výletem, setkáním či akcí.

Pro více informací pište na univerzita.turnov@email.cz nebo volejte 481 312 962.

Na viděnou se těší na některém z kurzů Vaše konzultantka, slečna Pavlína Lodeová.

Kursy plánované, probíhající a konané

 • Hudební nástroje – září – prosinec 2016 (400,- Kč)
 • Historie a současnost české myslivosti – září – prosinec 2016 (400,- Kč)
 • Genealogie – hledáme své předky – únor – duben 2016 (400,- Kč)
 • Dějiny oděvní kultury III. – únor – duben 2016 (400,- Kč)
 • Potraviny a spotřebitel
  říjen – prosinec 2015; (400,- Kč)
 • Dějiny oděvní kultury II.
  říjen – prosinec 2015; (400,- Kč)
 • Barokní architektura v Čechách
  únor – duben 2015; 20 účastníků (400,- Kč)
 • Lidské zdraví
  únor – duben 2015; 16 účastníků (400,- Kč)
 • Pěstování a využití jedlých a léčivých hub
  říjen – prosinec 2014; 21 účastníků (270,- Kč)
 • Evropské kulturní hodnoty
  říjen – prosinec 2014; 20 účastníků (400,- Kč)
 • Umění rané renesance v Itálii
  únor – duben 2014; 23 účastníků (400,- Kč)
 • Kouzelná geometrie
  únor – duben 2014; 21 účastníků (400,- Kč)
 • Čínská medicína v naší zahrádce
  říjen – prosinec 2013 (400,- Kč)
 • Život a dílo Michelangela Buonarroti
  říjen – prosinec 2013 (400,- Kč)
 • Dějiny oděvní kultury I
  únor – duben 2013 (300,- Kč)
 • Etika jako východisko z krize společnosti
  únor – duben 2013 (300,- Kč)
 • Astronomie
  říjen – prosinec 2012; 24 účastníků (150,- Kč)