Kultura a vzdělávání

Pořady pro školy i školky

V knihovně pořádáme spousty akcí pro školy a školky, od hodin výchovy ke čtenářství a výtvarné dílny po besedy se slavnými osobnostmi. Nabídka mimořádných služeb knihovny pro školy a skupiny dětí je k dispozici po kliknutí zde. Nabídka je určena především rodinám s dětmi, mateřským školám, základním školám (od první do deváté třídy), víceletým gymnáziím (nižší stupeň). Cílem našich pořadů a programů není zahltit děti informacemi a fakty. Pořady jsou založené na interakci a dialogu, používají se metody dramatické výchovy, tvůrčího psaní, výtvarné technikapod. Témata nabídky zahrnují nejrůznější oblasti a rozšiřují žákům kulturní a společenské znalosti. Hlavním smyslem pořadů je něco se dozvědět a poté poznatky vyzkoušet a přenést do praxe.

Přivítáme další spolupráci s pedagogy, protože svou třídu znají nejlépe. Pořady se dají přizpůsobit potřebám konkrétní třídy. S dostatečným předstihem je možné objednat si besedu i na jiná témata, než která jsou uvedena v nabídce.

Všechny pořady v naší nabídce jsou vytvořeny na základě Rámcově vzdělávacích programů pro předškolní, základní i střední vzdělávání tzv. RVP MŠMT ČR, nově upraveného dne 1. 9. 2013. Dále reagujeme i na další výukové programy a projekty škol, jako je Škola pro život a RVP pro speciální školu.

 

Turnovský Granátek

Turnovský Granátek je literárně-dramatický kroužek pro děti od 6 do 15 let, schází se každé úterý od 14 hodin v dětském oddělení knihovny.

 

Pořady pro seniory

V rámci projektu Aktivně proti stáří a Klubu aktivních seniorů pořádáme spousty akcí různorodých témat i pro seniory a obyvatele penzionů pro seniory.

Jedná se především o penzion Výšinka, penzion Žižkova a DD Pohoda.

 

Virtuální Univerzita třetího věku

Virtuální Univerzita třetího věku (dále jen VU3V) je určena především pro vzdělávání seniorů v regionech, kteří se z různých důvodů nemohou zúčastňovat prezenční formy Univerzity třetího věku přímo na univerzitách a vysokých školách.

Webové stránky našeho konzultačního střediska naleznete zde: http://vu3vturnov.webnode.cz.

Podrobné informace o studiu naleznete na portálu VU3V: www.e-senior.cz.

Konzultační středisko funguje v naší knihovně od října 2012, při jeho organizaci se vystřídaly tři tutorky a prošlo jím téměř třicet studentů. Studenti se ke společným přednáškám scházejí pravidelně jednou za čtrnáct dní, vždy ve čtvrtek od 9:30 ve společenském sálku v suterénu hlavní budovy knihovny.

První přednáška každého kurzu je pro zájemce o studium zdarma, přijďte se podívat, jak takový virtuální kurz vypadá a zjistit, co studium obnáší.

Letní semestr 2023/2024 začíná 8. února. Tentokrát nabídneme kurz s názvem Každodenní život v barokních Čechách a na Moravě.

Obsah kurzu: Když se díváme na dějiny určité doby, vždy jakoby podvědomě začínáme u vladařů – králů, císařů či v moderní době prezidentů. Ale české dějiny neměly jen Karla IV., Jana Žižku či Valdštejna. Žily tam generace jakoby „zapomenutých“ prostých lidí, mužů a žen. Ti přece museli mít také své dějiny, své životní příběhy. Pokud archivy nabídnou dostatek dokumentů, můžeme je studovat se stejným zájmem a úspěchem jako korunované hlavy. A tak tento kurz sleduje každodennost těchto lidí, kteří žili před staletími na českém venkově, a nabízí témata, jež osvětlují život našich předků v celé šíři. Sem patří také kriminalita, sex, životní běh prosté ženy, ale pro severní Moravu také čarodějnické procesy či osobnost s nimi těsně spjatá – H. F. Boblig. Tato témata prozrazují, že venkovský život nebyl jen o práci, robotě, ale bylo tam mnoho zajímavých příběhů někdejších živých lidí, jejichž osudy mohou přinést jiný pohled na naši minulost. A toto poznání představuje hlavní smysl celého cyklu přednášek.

Osnova:

  1. Sex v době temna
  2. Obyčejný život v baroku (život bez lesku barokní nádhery)
  3. Kriminalita a každodennost
  4. Mýtus čarodějnických procesů na severní Moravě
  5. Boblig kontra Lautner, dobro kontra zlo?
  6. Malé dějiny velkého světa (dobrodružný život prosté ženy)

Cyklus přednášek stojí 500 Kč. První přednáška, která se koná 8. 2. 2024 od 9:30 v sálku ICM, je zdarma.

Na setkání s novými i stávajícími studenty se těší knihovnice Markéta Randáková.

 

Pro více informací pište na univerzita.turnov@email.cz nebo volejte 481 312 962.