Kultura a vzdělávání

Pořady pro školy i školky

V knihovně pořádáme spousty akcí pro školy a školky, od hodin výchovy ke čtenářství a výtvarné dílny po besedy se slavnými osobnostmi. Nabídka mimořádných služeb knihovny pro školy a skupiny dětí je k dispozici po kliknutí zde. Nabídka je určena především rodinám s dětmi, mateřským školám, základním školám (od první do deváté třídy), víceletým gymnáziím (nižší stupeň). Cílem našich pořadů a programů není zahltit děti informacemi a fakty. Pořady jsou založené na interakci a dialogu, používají se metody dramatické výchovy, tvůrčího psaní, výtvarné technikapod. Témata nabídky zahrnují nejrůznější oblasti a rozšiřují žákům kulturní a společenské znalosti. Hlavním smyslem pořadů je něco se dozvědět a poté poznatky vyzkoušet a přenést do praxe.

Přivítáme další spolupráci s pedagogy, protože svou třídu znají nejlépe. Pořady se dají přizpůsobit potřebám konkrétní třídy. S dostatečným předstihem je možné objednat si besedu i na jiná témata, než která jsou uvedena v nabídce.

Všechny pořady v naší nabídce jsou vytvořeny na základě Rámcově vzdělávacích programů pro předškolní, základní i střední vzdělávání tzv. RVP MŠMT ČR, nově upraveného dne 1. 9. 2013. Dále reagujeme i na další výukové programy a projekty škol, jako je Škola pro život a RVP pro speciální školu.

 

Turnovský Granátek

Turnovský Granátek je literárně-dramatický kroužek pro děti od 6 do 15 let, schází se každé úterý od 14 hodin v dětském oddělení knihovny.

 

Pořady pro seniory

V rámci projektu Aktivně proti stáří a Klubu aktivních seniorů pořádáme spousty akcí různorodých témat i pro seniory a obyvatele penzionů pro seniory.

Jedná se především o penzion Výšinka, penzion Žižkova a DD Pohoda.

 

Virtuální Univerzita třetího věku

Virtuální Univerzita třetího věku (dále jen VU3V) je určena především pro vzdělávání seniorů v regionech, kteří se z různých důvodů nemohou zúčastňovat prezenční formy Univerzity třetího věku přímo na univerzitách a vysokých školách.

Webové stránky našeho konzultačního střediska naleznete zde: http://vu3vturnov.webnode.cz.

Podrobné informace o studiu naleznete na portálu VU3V: www.e-senior.cz.

Konzultační středisko funguje v naší knihovně od října 2012, při jeho organizaci se vystřídaly tři tutorky a prošlo jím téměř třicet studentů. Studenti se ke společným přednáškám scházejí pravidelně jednou za čtrnáct dní, vždy ve čtvrtek od 9:30 ve společenském sálku v suterénu hlavní budovy knihovny.

První přednáška každého kurzu je pro zájemce o studium zdarma, přijďte se podívat, jak takový virtuální kurz vypadá a zjistit, co studium obnáší.

Letní semestr 2022/2023 začíná 9. února. Tentokrát nabídneme kurz s názvem Habsburkové bez trůnu.

Cyklus přednášek zachycuje osudy vybraných příslušníků habsburského rodu, kteří se dostali do střetu se zavedenými rodovými předpisy a často i dobovou morálkou. Všechny osobnosti, o kterých budeme hovořit, se dostaly z nejrůznějších, obvykle ryze osobních důvodů do konfliktu s císařem Františkem Josefem I., jehož důsledkem bylo vyloučení z habsburského rodu a nucený odchod z monarchie.

Osnova:

  1. Habsburský rod v „dlouhém 19. století“ 
  2. Arcivévoda Jan Nepomuk Salvátor (Jan Orth)
  3. Arcivévoda Leopold Ferdinand (Leopold Wölfling)
  4. Arcivévoda Ferdinand Karel (Ferdinand Burg)
  5. Arcivévodkyně Luisa (hraběnka Montignoso)
  6. Utajení Habsburkové

Cyklus přednášek stojí 500 Kč. První přednáška, která se koná 9. 2. 2023 od 9:30 v sálku ICM, je zdarma.

Na setkání s novými i stávajícími studenty se těší knihovnice Markéta Randáková.

 

Pro více informací pište na univerzita.turnov@email.cz nebo volejte 481 312 962.