Kultura a vzdělávání

Pořady pro školy i školky

V knihovně pořádáme spousty akcí pro školy a školky, od hodin výchovy ke čtenářství a výtvarné dílny po besedy se slavnými osobnostmi. Nabídka mimořádných služeb knihovny pro školy a skupiny dětí je k dispozici po kliknutí zde. Nabídka je určena především rodinám s dětmi, mateřským školám, základním školám (od první do deváté třídy), víceletým gymnáziím (nižší stupeň). Cílem našich pořadů a programů není zahltit děti informacemi a fakty. Pořady jsou založené na interakci a dialogu, používají se metody dramatické výchovy, tvůrčího psaní, výtvarné technikapod. Témata nabídky zahrnují nejrůznější oblasti a rozšiřují žákům kulturní a společenské znalosti. Hlavním smyslem pořadů je něco se dozvědět a poté poznatky vyzkoušet a přenést do praxe.

Přivítáme další spolupráci s pedagogy, protože svou třídu znají nejlépe. Pořady se dají přizpůsobit potřebám konkrétní třídy. S dostatečným předstihem je možné objednat si besedu i na jiná témata, než která jsou uvedena v nabídce.

Všechny pořady v naší nabídce jsou vytvořeny na základě Rámcově vzdělávacích programů pro předškolní, základní i střední vzdělávání tzv. RVP MŠMT ČR, nově upraveného dne 1. 9. 2013. Dále reagujeme i na další výukové programy a projekty škol, jako je Škola pro život a RVP pro speciální školu.

 

Turnovský Granátek

Turnovský Granátek je literárně-dramatický kroužek pro děti od 6 do 15 let, schází se každé úterý od 14 hodin v dětském oddělení knihovny.

 

Pořady pro seniory

V rámci projektu Aktivně proti stáří a Klubu aktivních seniorů pořádáme spousty akcí různorodých témat i pro seniory a obyvatele penzionů pro seniory.

Jedná se především o penzion Výšinka, penzion Žižkova a DD Pohoda.

 

Virtuální Univerzita třetího věku

Virtuální Univerzita třetího věku (dále jen VU3V) je určena především pro vzdělávání seniorů v regionech, kteří se z různých důvodů nemohou zúčastňovat prezenční formy Univerzity třetího věku přímo na univerzitách a vysokých školách.

Webové stránky našeho konzultačního střediska naleznete zde: http://vu3vturnov.webnode.cz.

Podrobné informace o studiu naleznete na portálu VU3V: www.e-senior.cz.

Konzultační středisko funguje v naší knihovně od října 2012, při jeho organizaci se vystřídaly tři tutorky a prošlo jím téměř třicet studentů. Studenti se ke společným přednáškám scházejí pravidelně jednou za čtrnáct dní, vždy ve čtvrtek od 9:30 ve společenském sálku v suterénu hlavní budovy knihovny.

První přednáška každého kurzu je pro zájemce o studium zdarma, přijďte se podívat, jak takový virtuální kurz vypadá a zjistit, co studium obnáší.

Letní semestr 2021/2022 začíná 10. února. Tentokrát nabídneme kurz Arménie blízká i vzdálená.

Tento přednáškový cyklus vám blíže představí Arménii, její geografickou polohu, stručné dějiny, náboženství, jednotlivá etnika a národnostní menšiny.

  1. Seznamte se s Kavkazem
  2. Seznamte se s Arménií
  3. Putování arménského poutníka ze Lvova po Osmanské říši (1608-1618)
  4. Pronásledování Arménů a arménská diaspora
  5. Arméni a křesťanství
  6. Národnostní menšiny v Arménii

Cyklus přednášek stojí 400 Kč. První přednáška, která se koná 10. 2. 2022 od 9:30 v sálku ICM, je zdarma.

Na setkání s novými i stávajícími studenty se těší knihovnice Markéta Randáková.

 

Pro více informací pište na univerzita.turnov@email.cz nebo volejte 481 312 962.