Knihovna

Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace (zkratka MKAMT) je univerzální knihovnou s profesionálními knihovníky, kterou coby příspěvkovou organizaci zřizuje Město Turnov.

Knihovna, autor Jirka Lode

Jsme veřejně-prospěšná, kulturní a vzdělávací instituce financována z veřejných zdrojů, především z rozpočtu zřizovatele, z dotací a z případných sponzorských darů. Poskytujeme veřejnosti knihovnické, informační služby v rámci daných možností tak, aby byly dostupné všem bez rozdílu věku, pohlaví, národnosti, vyznání a zdravotního stavu.