Kategorie: Projekty

Duben – Měsíc pro planetu Zemi

Měsíc duben je tradičně ve znamení ekologické výchovy. Projekt Duben – měsíc pro planetu Zemi,  vstupuje v tomto roce 750. výročí první zmínky o Turnově, do 14. ročníku svého trvání. Je realizován pro MŠ, ZŠ a další veřejnost ve...

Nový školní rok motivuje

Městská knihovna Antonína Marka v Turnově opět připravuje na nový školní rok  2021/2022 řadu aktivit na výchovu ke čtenářství a podporu čtenářské gramotnosti. Pokračujeme v projektu Knihovna otevřená rodině, S knížkou do života – Bookstart pro rodiny s dětmi....