Kategorie: Projekty

Nový školní rok motivuje

Městská knihovna Antonína Marka v Turnově opět připravuje na nový školní rok  2021/2022 řadu aktivit na výchovu ke čtenářství a podporu čtenářské gramotnosti. Pokračujeme v projektu Knihovna otevřená rodině, S knížkou do života – Bookstart pro rodiny s dětmi....

Kde končí svět

Naše knihovna a turnovské školy se opět zapojují do celostátního projektu čtenářské gramotnosti Kde končí svět. V tomto ročníku je věnován výročí Jana Ámose Komenského a nese motto „Labyrint světa, Komenský a ráj knížek“. Vedle výtvarné, literární a dramatické...