Městská knihovna Antonína Marka Turnov

Aktuality a archiv akcí:

Slavné operní árie

V podání manželů Evy a Bohuslava Lédlových se uskutečnily hudební pořady ze světa slavných operních árií. Pořady se konají v rámci projektu Aktivně ve stáří. Všem účastníkům se tato akce velmi líbila.  

Pohádkový podvečer v Turnově II

V budově základní školy v Alešově ulici se opět po prázdninách uskutečnil zářijový pohádkový podvečer pro rodiče s dětmi. Tentokrát samy děti aktivně s LS Čmukaři na místě vymýšlely a dramatizovaly pohádky. Další podvečer bude 3. října  od 16...

Nevidím tak dobře jako ty

V rámci Týdne mobility 2017, která byla věnována handicapovaným, proběhly také vzdělávací pořady pro 5. ročníky základní školy s  Bc. Jitkou Fajmonovou a Kateřinou Šretrovou. Děti se seznámily teoreticky i prakticky jak se chovat k nevidomým a zrakově postiženým....

A-Ž půjdeš do školy

Hodiny autorského a scénického čtení doplněné besedou se spisovatelkou Michaelou Fišarovou a hercem Miroslavem Reilem nad knihami A-Ž půjdeš do školy, pro kluky a také pro holky co se neztratí. Beseda byla pro druháky, protože už vědí co se...

Petra Braunová dětem

Hodiny výchovy ke čtenářství a zároveň i autorské besedy proběhly pro žáky 3. a 4. ročníků na základní škole v Alešově ulici se spisovatelkou Petrou Braunovou. Pořady se konaly v rámci projektu Rok Petry Braunové. Děti z druhých ročníků...

Zářijová tvůrčí výtvarná dílna

V září byly opět po prázdninách zahájeny tvůrčí výtvarné dílny pro rodiny s dětmi. Dílna byla velmi pěkná a hojně navštívená, nejvíce se líbilo tvoření z kukuřice, ale ani svíčky a další výrobky z přírodních materiálů nezůstaly pozadu. Těšíme...

Má vlast cestami proměn

Příjemný pro všechny zúčastněné byl zářijový Večer Na Sboře s ředitelkou Asociace Entente Florale CZ -Souznění, která je hlavní iniciátorkou národní putovní výstavy  „Má vlast cestami proměn“, Ing. Drahomírou Kolmanovou a jejím týmem. Paní Kolmanová přiblížila snahy této asociace...

Dny architektury v knihovně

Městská knihovna Antonína Marka v Turnově se poprvé zapojí do celostátní akce Den architektury 2017, kterou propagačně i programově propojí s tradiční další propagační akcí na podporu knihoven Týden knihoven 2017. Co nabízíme? Zájemcům o tuto problematiku knižní publikace o architektuře...