Kontakt

Telefon: 481 321 470

E-mail: info@knihovna.turnov.cz

ISDS: mhak5a2

Seznam pracovišť:

Hlavní budova

Ředitel 481 313 092,  605 123 140 reditel@knihovna.turnov.cz
Kultura a vzdělávání 481 312 739,  736 712 400 kultura@knihovna.turnov.cz
Propagace 481 312 962 propagace@knihovna.turnov.cz
Oddělení pro dospělé 481 321 470, 732 275 006 dospeli@knihovna.turnov.cz
Oddělení pro děti a mládež 481 321 841, 481 311 970 deti@knihovna.turnov.cz
Informační centrum pro mládež 481 313 177 icm@knihovna.turnov.cz
Poradenské centrum zrakově postižených 736 679 515 turnov@tyflocentrum-lb.cz
Meziknihovní výpůjční služba 481 321 470, 732 275 006 mvs@knihovna.turnov.cz
Nákup knih – akvizice knihovního fondu 481 321 470, 732 275 006 akvizice@knihovna.turnov.cz

Pobočky

Pobočka Turnov II tel.: 484840055 turnov2@knihovna.turnov.cz
     
Pobočka Mašov masov@knihovna.turnov.cz
Pobočka Malý Rohozec rohozec@knihovna.turnov.cz

 

Fakturační a další údaje:

Název: Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace
Sídlo: Jeronýmova 517, 511 01 Turnov, Liberecký kraj, Česká republika
Právní forma: příspěvková organizace s právní subjektivitou
Zřizovatel: Město Turnov Statutární zástupce: Mgr. et Mgr. Jaroslav Kříž, Ph.D.
Registrace: OR – Krajský soud Hradec Králové, oddíl Pr, vložka 102
IČO: 00498858 DIČ:
CZ00498858
Signatura knihovny: SMG506 DPH: nejsme plátci
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. pobočka Turnov, náměstí Českého ráje
Účet: 1260856379/0800 Účet FKSP: 1260273309/0800

Evidenční číslo knihovny: 2761/2002