Základní služby

Výpůjční služby

 • půjčujeme knihy (monografie), mapy (kartografie), noviny a časopisy (periodika)
 • půjčujeme hudbu a převážně mluvené slovo na CD a CD ve formátu MP3
 • meziknihovní výpůjční služba (MVS), půjčíme dokumenty z jiných knihoven u nás
 • mezinárodní meziknihovní služby (MMS), půjčíme dokumenty ze zahraničních knihoven
 • elektronické dodávání dokumentů (eDDo) – elektronická kopie dokumentu
 • čtenářské konto – balíček doplňkových služeb

Informační služby

 • vyhledáme a podáme stručnou informaci nebo informační zdroje k zadanému dotazu
 • vypracujeme rešerši – tištěný seznam informačních zdrojů na zadané téma
 • pomůžeme s vyhledáváním informací na internetu a v databázích

Datové služby

 • poskytujeme počítače pro vzdělávání, komunikaci, práci s daty atd.
 • zajišťujeme veřejný internet a bezdrátové připojení (Wi-Fi) k němu
 • poradíme se základním ovládáním počítače a používáním internetu
 • základní zpracování dat – skenování, převod tištěné podoby do datové (OCR), uložení

Reprografické služby

 • provádíme kopírování a tisk do formátu A3 z knihovních dokumentů, internetu…
 • laminování až do formátu A3