Kategorie: Akce

Noc deskových her v knihovně

Z pátka na sobotu proběhla další Noc deskových her v knihovně. Kromě MTG se tentokrát hrály kupříkladu hry Dračí hlídka, Cesta za Měsíčními kameny, Descent, Arkham Horror, Nevyzpytatelní či Dead by Daylight. Mnozí z hráčů odcházeli vyhraní a spokojení...

Mediální gramotnosti pro veřejnost

Náš nový projekt OMG Turnov (O mediální gramotnosti) se zaměřuje na všechny věkové kategorie. Už proběhlo několik aktivit na základních školách v Turnově. Připravují se aktivity jak na školách, tak i pro širokou veřejnost. Naše současnost přináší bezedný informační...

Týden knihoven 2022

Turnovská knihovna se jako tradičně účastní celostátní propagační akce na podporu četby a knihoven, kterou vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR již od roku 1997. Koná se již 26. ročník Týdne knihoven. Cílem aktivit knihoven na podporu knih...

Křest leporela – Město drahokamů Turnov

Nejlepší vypravěči Turnova z řad dětí ve věku od 7 do 15 let,  měli za odměnu připraveno setkání se spisovatelkou Petrou Braunovou. Zároveň uvedli společně do života leporelo, které Petra Braunová společně s ilustrátorkou Barborou Brůnovou vytvořily u příležitosti...

Majáles! 10. 5. 2022

PMMT zve na letošní MajálesCon! Průvod začíná na terminálu u železniční stanice ve 14:00. Ve 14:30 zástavení průvodu na náměstí. Od 15:00 program v letním kině.

Příměstský tábor 2022

S radostí oznamujeme, že naše knihovna bude pořádat další (v pořadí pátý) ročník příměstského tábora. Tentokrát v termínu 8.–12. 8. 2022, vždy od 8 do 16 h, s místem srazu i vrácení táborníka na dětském oddělení hlavní budovy. Další informace...

Noc s Andersenem 2022 – již tento pátek

A je to tady, i když počasí nás trochu trápí. Věříme, že nakonec se umoudří a po dvou letech se uskuteční pohádkový průvod městem, zasazení stromu, symbolické položení základního kamene budoucí knihovny, program na náměstí a rozchod na spací...

Jan Amos Komenský a jeho vztah k vlasti a národu

V úterý 15. března 2022 se konal Večer Na Sboře věnovaný osobnosti Jana Amose Komenského. Večer plný moudrosti a myšlenek této významné osobnosti našeho národa. Patriarcha Církve československo husitské ThDr. Tomáš Butta přiblížil Komenského vztah k vlasti a národu...