Kategorie: Akce

Křest leporela – Město drahokamů Turnov

Nejlepší vypravěči Turnova z řad dětí ve věku od 7 do 15 let,  měli za odměnu připraveno setkání se spisovatelkou Petrou Braunovou. Zároveň uvedli společně do života leporelo, které Petra Braunová společně s ilustrátorkou Barborou Brůnovou vytvořily u příležitosti...

Majáles! 10. 5. 2022

PMMT zve na letošní MajálesCon! Průvod začíná na terminálu u železniční stanice ve 14:00. Ve 14:30 zástavení průvodu na náměstí. Od 15:00 program v letním kině.

Příměstský tábor 2022

S radostí oznamujeme, že naše knihovna bude pořádat další (v pořadí pátý) ročník příměstského tábora. Tentokrát v termínu 8.–12. 8. 2022, vždy od 8 do 16 h, s místem srazu i vrácení táborníka na dětském oddělení hlavní budovy. Další informace...

Noc s Andersenem 2022 – již tento pátek

A je to tady, i když počasí nás trochu trápí. Věříme, že nakonec se umoudří a po dvou letech se uskuteční pohádkový průvod městem, zasazení stromu, symbolické položení základního kamene budoucí knihovny, program na náměstí a rozchod na spací...

Jan Amos Komenský a jeho vztah k vlasti a národu

V úterý 15. března 2022 se konal Večer Na Sboře věnovaný osobnosti Jana Amose Komenského. Večer plný moudrosti a myšlenek této významné osobnosti našeho národa. Patriarcha Církve československo husitské ThDr. Tomáš Butta přiblížil Komenského vztah k vlasti a národu...

Příměstský tábor 2021

Naše turnovská knihovna pořádá již čtvrtý ročník příměstského tábora, na který zve veškeré dětské zájemce o pohodově strávený čas, a to nejen v knihovně. Tábor bude probíhat v termínu 16.–20. 8. 2021, vždy od 8–16 hod. se základnou na dětském...