Kategorie: Akce

Příměstský tábor 2021

Naše turnovská knihovna pořádá již čtvrtý ročník příměstského tábora, na který zve veškeré dětské zájemce o pohodově strávený čas, a to nejen v knihovně. Tábor bude probíhat v termínu 16.–20. 8. 2021, vždy od 8–16 hod. se základnou na dětském...

Prázdninové výtvarné dílny

Tvůrčí výtvarné dílny pro rodiče s dětmi se konaly v tomto roce také o prázdninách. Červencová dílna byla věnována  tvorbě z drátků a malování na hedvábí. Srpnová byla ve znamení tvoření loutek z ponožek a výrobků z provázků. 

Noc s Andersenem 2020 on-line

Závěrečná zpráva o Noci s Andersenem 2020  Dvacátý ročník Noci s Andersenem se měl konat v březnu 2020. Ve spojení s významným 200. výročím založení knihovny v Turnově to měla být skutečně velkolepá slavnost. Tradiční průvod, vysazení stromu Pohádkovníku na počest...

Valdštejn slova a hudby

Již tuto sobotu 12. září od 14:00 hodin – hrad Valdštejn, kaple sv. Jana Nepomuckého   Literárně hudební pořad ve spolupráci s hradem Valdštejn v rámci celorepublikových oslav  Dnů evropského dědictví a také k 200. výročí založení knihovny v Turnově....

Výročí sametové revoluce

V listopadu uplyne 30. výročí od sametové revoluci (1989-2019). Proto jsme se v knihovně rozhodli, že uspořádáme několik akcí, které se k tomuto výročí budou vázat, některé však jen okrajově.   Večer Na Sboře – 12. listopadu nabídne besedu...

Biblioterapie – lék pro duši

Součástí akce Den zdraví 2019 v Turnově je také léčba slovem a hudbou pro pacienty oddělení následné péče nemocnice Turnov.Celý program Dne zdraví se všemi aktivitami najdete na https://www.turnov.cz/cs/zpravy/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/v-turnove-probehne-den-zdravi.html V programu vystoupí Eva Kordová a hudební doprovod RNDr Josef Uchytil

Návštěva Kamily Moučkové v Turnově

  Bývalá televizní a rozhlasová hlasatelka Kamila Moučková, která je také nazývaná „tváří srpna 1968“ navštívila naše město. V pořadu hudby a vzpomínek se uskutečnilo její setkání v Klubu aktivní senior nejen se staršími obyvateli penzionu, ale i dalšími zájemci z řad...