Kategorie: Autor měsíce

Naše knihovna slaví úspěch i mimo území Čech

V současné době probíhá v Moravské zemské knihovně v Brně výstava (re)VIZE knihoven 21. století: prostor–funkce–příležitost, která mapuje novostavby a rekonstrukce knihoven v České republice v letech 2015–2020 s důrazem na svoji architektonickou zajímavost. Snaží se zároveň reagovat na trend přeměny celkového konceptu knihoven na komunitní...

Duben – Měsíc pro planetu Zemi

Měsíc duben je tradičně ve znamení ekologické výchovy. Projekt Duben – měsíc pro planetu Zemi,  vstupuje v tomto roce 750. výročí první zmínky o Turnově, do 14. ročníku svého trvání. Je realizován pro MŠ, ZŠ a další veřejnost ve...

Noc s Andersenem 2022 – již tento pátek

A je to tady, i když počasí nás trochu trápí. Věříme, že nakonec se umoudří a po dvou letech se uskuteční pohádkový průvod městem, zasazení stromu, symbolické položení základního kamene budoucí knihovny, program na náměstí a rozchod na spací...

Turnov pro Turnov

Výstava fotografií Petry Jirošové byla včera otevřena pro veřejnost v prostorách knihovny v tak zvané Galerii Na schodech. Rozmanitost, historie, detail a kouzlo Turnova. To vše se snažila zachytit autorka na svých fotografiích.   O autorce: Petra Jirošová (roz....

Listopad – Měsíc poezie

Po roční přestávce se opět naše knihovna připojuje k účasti na celorepublikovém festivalu Den poezie, který se pravidelně koná ve víc než 60 městech a obcích České republiky. Každoročně je vyhlášeno téma, které může být inspirací. Tentokrát je připomenuto...

Týden knihoven 2021

Udržitelnost v knihovnách Turnovská knihovna se jako tradičně účastní celostátní propagační akce na podporu četby a knihoven, kterou vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR již od roku 1997. Koná se již 25. ročník Týdne knihoven. Cílem aktivit knihoven...

Noc literatury v Turnově!

Ve středu 22. září 2021 od 18 hodin můžete navštívit tři netypické prostory v našem Turnově, které budou tentokrát ve spojení s literaturou. Noc literatury jsou totiž veřejná čtení současné evropské literatury na netradičních místech. Tento projekt s mezinárodním přesahem...