Městská knihovna Antonína Marka Turnov

Červnová tvůrčí výtvarná dílna

Upozornění  a pozvání pro rodiče s dětmi. Tuto neděli 12. června  se opět koná předprázdninová červnová tvořivá výtvarná dílna. Navážeme  na Den dětí se Žlutou ponorkou a těšíme se na pohodové společné tvoření s našimi lektorkami. Začínáme jako tradičně...

Výstavy Děti Turnovu

Opravdu nádherné výtvarné práce žáků turnovských základních škol, gymnázia a ZUŠ jsou vystaveny od dnešního dne nejen ve foyer městského divadla, ale také v prostorách knihovny v tak zvané Galerii Na Schodech. Řadu výtvarných děl najdou čtenáři v knize...

Křest leporela – Město drahokamů Turnov

Nejlepší vypravěči Turnova z řad dětí ve věku od 7 do 15 let,  měli za odměnu připraveno setkání se spisovatelkou Petrou Braunovou. Zároveň uvedli společně do života leporelo, které Petra Braunová společně s ilustrátorkou Barborou Brůnovou vytvořily u příležitosti...

Křest knihy o dějinách Turnova

V sobotu 21. května 2022 od 19 hodin v letním kině proběhne křest knihy o dějinách Turnova. Publikace přináší první komplexní syntézu dějin našeho města. Kniha vychází u Nakladatelství Lidové noviny v rámci edice Dějiny českých, moravských a slezských...

Naše knihovna slaví úspěch i mimo území Čech

V současné době probíhá v Moravské zemské knihovně v Brně výstava (re)VIZE knihoven 21. století: prostor–funkce–příležitost, která mapuje novostavby a rekonstrukce knihoven v České republice v letech 2015–2020 s důrazem na svoji architektonickou zajímavost. Snaží se zároveň reagovat na trend přeměny celkového konceptu knihoven na komunitní...