Městská knihovna Antonína Marka Turnov

Speciální nabídka nejen pro seniory

V únoru 2023 začínají dva dopolední cykly určené zejména seniorům, ale není tomu tak výhradně! Prvním z nich je známá Virtuální Univerzita třetího věku. Ta má v turnovské knihovně již mnohaletou tradici. Jedná se o šestidílný vzdělávací kurz zájmového...

Únorová nabídka

Na měsíc únor jsme pro vás opět připravili řadu zajímavých akcí – například setkání s populárním zpěvákem Michalem Hrůzou, který je dokonce rodák turnovský, dále začínáme další cyklus Večerů Na Sboře a můžete se těšit na přednášky cestovatelského charakteru....

Kočky v nouzi děkují Ježíškovi!

Sbírka pro depozit Bastet, kterou jsme pořádali v průběhu prosince a na začátku ledna, již odputovala za kočičkami. Všem patří velký dík za Vaše štědré dary! Příští Ježíšek pro kočky v nouzi proběhne opět v prosinci.

Městská knihovna Antonína Marka v Turnově – kultura a vzdělávání ve statistických číslech za rok 2022

V turnovské knihovně probíhá celoročně řada kulturních a vzdělávacích pořadů. Snažíme se připravovat zajímavé akce v širším tematickém zaměření, ale převažují hlavně literární pořady. Velkou část programu tvoří vzdělávací činnost zaměřená na hodiny výchovy ke čtenářství, dílny čtení a...