Autor: Eva Kordová

Prázdninový čtenář

Součástí listopadového pohádkového podvečera je také vyhlášení nejlepších prázdninových čtenářů roku 2022. Všem dětem velmi blahopřejeme a těšíme se na setkání v úterý 15. listopadu 2022 od 16:00 hodin. 

Výstavy v knihovně

Do konce roku 2022 jsou v prostorách knihovny tyto výstavy. Výtvarné práce  dětí turnovských škol k 750. výročí města Turnova pod názvem Děti Turnovu. Nádherné keramické  plastiky žáků výtvarného oboru ZUŠ Turnov jsou také součástí této výstavy. Dále z...

Listopad – měsíc poezie

Letošní již 24. ročník festivalu poezie nese motto z básně Dobré věci básníka a spisovatele Jana Skácela/1922–1989/. Uplynulo 100 let od jeho narození. Hlavní akce tohoto festivalu v naší knihovně je takzvané Básnění pro pohádkové stromy.  Psaní básniček pro...

Vítání prvňáčků s knížkou

Dnes se otevřely v 8:00 hodin dveře všech škol pro nový školní rok. Nejinak je tomu v Turnově. Teď už pomalu končí slavnostní vítání prvňáčků ve všech turnovských základních školách. Vedení města a zástupci knihovny předali dětem knížku Škola...

Knihovna v novém školním roce

Prázdniny neuvěřitelně rychle uběhly a nový školní rok už ťuká na dveře všech škol i naší knihovny. Tradičně budeme pokračovat ve všech vzdělávacích projektech výchovy ke čtenářství a dalších volnočasových aktivitách. Zájem soustředíme na projekt Bookstart – S knížkou...