Autor: Eva Kordová

Projekty výchovy ke čtenářství v knihovně

Dnes je 1. července 2022 a začínají prázdniny. Je třeba se ohlédnout za právě uplynulým školním rokem 2021/2022. Byl ještě částečně  poznamenán opatřeními proti koronaviru, ale po jednotlivých třídách se podařilo činnost dětského oddělení zachovat. Pokračovali jsme ve všech...

Prázdninový čtenář

Dětské oddělení knihovny vyhlašuje jako tradičně soutěž o nejpilnějšího čtenáře letošních prázdnin. Soutěž Prázdninový čtenář je určena čtenářům od těch nejmenších až pro náctileté. Zvláštní kategorii tvoří rodiny s dětmi. Bookstart S knížkou do života pokračuje také o prázdninách.

Děti Turnovu v Klubu aktivní senior

Červnový Klub aktivní senior v penzionu Žižkova, byl ve znamení uvedení nové knihy Děti Turnovu. Sborník literárních a výtvarných prací k 750. výročí první zmínky o městě Turnov měl u všech přítomných velký úspěch. Všichni přítomní dostali knihu a...

Červnová tvůrčí výtvarná dílna

Upozornění  a pozvání pro rodiče s dětmi. Tuto neděli 12. června  se opět koná předprázdninová červnová tvořivá výtvarná dílna. Navážeme  na Den dětí se Žlutou ponorkou a těšíme se na pohodové společné tvoření s našimi lektorkami. Začínáme jako tradičně...