Kategorie: Projekty

Projekt Knížka pro prvňáčka – Už jsem čtenář 2017

Do projektu výchovy ke čtenářství se zapojily  základní školy Turnova a také ze spádových obcí. Zájem byl velký a naše poslední pasování prvňáčků na Rytíře čtenáře proběhne v pondělí 15. května 2017 na ZŠ Koberovy. Celkově se do projektu...

NOC S ANDERSENEM 2017

Již 17. ročník pohádkového programu a spaní Noc s Andersenem je tady! Tentokrát je hlavním tématem 180. výročí napsání pohádky Císařovy nové šaty a také časopis Čtyřlístek. Během pohádkového nocování si budeme připomínat také další jubilanty, mezi které patří...

Pasování prvňáčků na ZŠ Žďár

Poslední pasování prvňáčků v tomto roce proběhlo na základní škole ve Žďáře ve středu 22. března. Prvňáčci z této školy byli také zařazeni do projektu Knížka pro prvňáčka- Už jsem čtenář. I tato základmí škola se zapojí do hodin...

SŠ Kateřinky opět v knihovně

V lednu se už podruhé konala dopolední dílna pro žáky 8. a  9. ročníků turnovských základních škol, která měla před rokem úspěch jak u dětí, tak u rodičů a učitelů. Žáky si vzali na starosti učni a mistři ze...

ROK SPISOVATELKY PETRY BRAUNOVÉ

Nový projekt výchovy ke čtenářství v roce 2017 vyhlašujeme na zahájení celostátní propagační akce Březen – měsíc čtenářů. Je věnován české spisovatelce Petře Braunové, která tvoří především  pro děti a mládež, ale také i pro dospělé čtenáře. 

Pasování prvňáčků na čtenáře

Na turnovských základních školách prožívají prvňáčci slavnostní chvíle. V rámci projektu výchovy ke čtenářství  Knížka pro prvňáčka- Už jsem čtenář,  probíhá  slavnostní pasování dětí do řádu rytířů čtenářů. Tato akce se koná v tomto školním roce již podeváté a to nejen...

ČTEME VŠICHNI, VYPRÁVÍ JEN NĚKDO 2017

Rokem 2017 vstupujeme do 14. ročníku přehlídky v umění vyprávět Čteme všichni, vypráví jen někdo. Tato přehlídka je velmi oblíbená u dětí, rodičů i pedagogů a každý rok je větší počet účastníků. Přehlídka je určena pro děti, mládež i dospělé...

Výtvarné tvůrčí dílny na rok 2017

Výtvarné tvůrčí dílny jsou zaměřeny na rozvíjení výtvarných dovedností s návazností na estetickou výchovu a společné tvoření s mámou a tátou. Dílny se konají  pravidelně jednou měsíčně v neděli dopoledne od 10 hodin. Výtvarné dílny jsou součástí většího projektu výchovy...

Knížka pro prvňáčka – Už jsem čtenář 2017

Projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka, je zaměřen na letošní žáky prvních tříd základních škol, také pro žáky druhých, případně třetích ročníků speciálních škol z celé republiky. Žáci se do projektu hlásí opět prostřednictvím dětského oddělení Městské knihovny...

Poetika 2016

Tradiční akce měsíce listopadu, kterou pořádá ve spolupráci Kulturní centrum Turnov a Městská knihovna Antonína Marka. Poetika zahrnuje řadu zajímavých aktivit. Opět se uskuteční recitační soutěž Poetika 2016. Městské divadlo v Turnově bude hostit ve dnech 9. 11. a...