Kategorie: Aktuality a oznámení

ČTEME VŠICHNI, VYPRÁVÍ JEN NĚKDO 2017

Místní kolo přehlídky v umění vyprávět vstoupilo do 14. ročníku a uskutečnilo se opět v prostorách dětského oddělení turnovské knihovny. Konalo se v úterý 4. dubna a zúčastnilo se 82 účastníků ve čtyřech věkových kategoriích od 6 do 15...

DUBEN – MĚSÍC PRO PLANETU ZEMI 2017

Duben je měsícem projektu enviromentální ekologické výchovy Planeta Země – Příroda na Zemi. Tento projekt vstupuje rokem 2017 do 10. ročníku svého trvání. Pořádá se v rámci aktivit ZM a MA 21 ve spolupráci s Městem Turnov, Odborem životního prostředí. Nabídka...

NOC S ANDERSENEM 2017 – závěrečná zpráva

Slavnostní fanfáry Trubačů Českého ráje zahájily opět jako v předchozích ročnících 17. ročník Noci s Andersenem u historicky prvního stromu Pohádkovníku, který byl zasazen právě před 12 lety u Městské knihovny  Antonína Marka v Turnově. Pohádkové postavy z knih po roce ožily díky...

NOC S ANDERSENEM 2017

Již 17. ročník pohádkového programu a spaní Noc s Andersenem je tady! Tentokrát je hlavním tématem 180. výročí napsání pohádky Císařovy nové šaty a také časopis Čtyřlístek. Během pohádkového nocování si budeme připomínat také další jubilanty, mezi které patří...

Archeologické nálezy Českého ráje

S velkým zájmem a pozorností byly přijaty přednášky PhDr. Jana Prostředníka, Ph.D., známého archeologa Muzea Českého ráje v Turnově. Obyvatelé obou penzionů, DD Pohoda a další zájemci z řad veřejnosti nejen s nadšením vyslechli průvodní slovo a prezentaci o...

Čtenář roku 2017 – krajské kolo

V pátek 24. března 2017 od 14:00 hodin se uskutečnilo krajské setkání nejlepších babiček – čtenářek libereckého regionu. Bylo to moc milé setkání a babičky, které byly nominovány jednotlivými knihovnami, byly skvělé. Za turnovskou knihovnu nás reprezentovala paní Marie Meixnerová,...

Krasodivení

Pro obyvatele z Turnova II a další zájemce je připraven další březnový pořad v prostorách základní školy v Alešově ulici. Tentokrát je to pořad hudební.Vystoupí písničkářka, fotografka a autorka knihy Poezie Stromy Eva Matylda Jiřičková. Přijďte si poslechnout autorské...