Kategorie: Aktuality a oznámení

S knížkou do života – Vítání občánků

Listopadové vítání občánků v Turnově bylo opravdu velmi početně zastoupené ve čtyřech skupinách malých dětí a jejich rodin. Vedle tradičních dárků od města Turnova, Centra pro rodinu Náruč a Spolku rodáků a přátel Turnova, je součástí slavnostního programu také projekt...

Večer Na Sboře – Stromy v bibli

Připomínáme, že dnes v úterý 3. prosince od 18:00 hodin se uskuteční další adventní pořad knihovny v prostorách Domu Na Sboře, Spisovatelka Marie Hrušková, Samuel Bureš a Pavel Wágner budou hosty duchovně laděného večera nad „knihou knih“. Průvodní slovo...

Den pro dětskou knihu zahájil Advent v knihovně

Na první adventní neděli 1. prosince 2019 se konal již 13. ročník akce na propagaci dětských knížek. A to hlavně směrem k rodičům a dětem. Součástí programu byly soutěže, prodej dětských knížek, divadlo, autorské čtení, ale také tvůrčí výtvarná...

Pořady lékem pro duši

Pořady pro obyvatele penzionu a pacienty na Oddělení následné péče Nemocnice Turnov jsou nejen v podzimním sychravém počasí lékem pro duši, ale také adventní nadcházející čas, je plný vzpomínek, naladění a souznění se všemi co umí a potřebují naslouchat. Podzimní...

Literární dílna spisovatelky Petry Braunové

Dopolední tvořivá literární dílna přímo za řízené účasti spisovatelky Petry Braunové, proběhla před týdnem 19. listopadu ve Školním klubu Základní školy Žižkova. Účastníci pracovali kolektivně i samostatně. Od zvolení žánru literárního díla až po grafický návrh obálky. Zkusili si...

Uvedení knihy Rytec kamejí

Před týdnem ve středu 20. listopadu 2019 se v Písecké bráně na Hradčanech v Praze odehrál křest nové knihy režiséra, scenáristy a spisovatele Ivana Fíly Rytec kamejí. Po velmi úspěšné knize, kterou pan Fíla uváděl v Turnově na začátku roku...

Poetika a Měsíc poezie v Turnově

Do celostátního festivalu Měsíc poezie na motto „Otevřete oči“ se tradičně zapojilo také město Turnov. Vedle pořadů poezie pro turnovské školy se poprvé konala na toto téma i biblioterapie pro pacienty Oddělení následné péče Nemocnice Turnov. Pořad hudebně doprovodil...