Kategorie: Aktuality a oznámení

Kočky v nouzi děkují Ježíškovi!

Sbírka pro depozit Bastet, kterou jsme pořádali v průběhu prosince a na začátku ledna, již odputovala za kočičkami. Všem patří velký dík za Vaše štědré dary! Příští Ježíšek pro kočky v nouzi proběhne opět v prosinci.

Městská knihovna Antonína Marka v Turnově – kultura a vzdělávání ve statistických číslech za rok 2022

V turnovské knihovně probíhá celoročně řada kulturních a vzdělávacích pořadů. Snažíme se připravovat zajímavé akce v širším tematickém zaměření, ale převažují hlavně literární pořady. Velkou část programu tvoří vzdělávací činnost zaměřená na hodiny výchovy ke čtenářství, dílny čtení a...

Výtvarné tvůrčí dílny v roce 2023

Výtvarné tvůrčí dílny pro rodiny s dětmi pokračují také v roce 2023. Jsou součástí projektu Knihovna otevřena rodině a dalšího projektu Bookstart S knížkou do života. Budeme se setkávat opět pravidelně jednou měsíčně v neděli dopoledne. Podívejte se na...